Vi virker for lokalhistorien på Tjøme – stiftet 23. september 1981 –

Tjøme Historielag

Vi kan Tjøme historie

TJØME historielag ble stiftet i 1981 med 22 medlemmer. 

Det sies at det rundt 1980 kom tilbake en del utflyttede tjømlinger, som ønsket seg et forum der de kunne snakke sammen om «gamle dager» En lokalhistorisk bølge gikk over landet og mangt et historielag ble dannet.

Årsmøte

TIRSDAG 19. FEBRUAR kl 18

Årsmøte med ordinære saker og lagets fremtidsplaner.
Britt Sjøvaag, med
CORVUS koret vil underholde.

Slektsforskergruppen

Samles fra kl. 18 i
Historielagets hus på Øvre Haug

Møtedager 29 Januar – 26 Februar – 26 Mars – 30 April

Digital Bygdebok

Samles fra kl. 18 i
Historielagets hus på Øvre Haug

Møtedager 28 Januar – 25 Februar – 25 Mars – 29 April

Møtested og Tidspunkt

Medlemsmøter avholdes på Fredtun, 

Kirkerønningen 95. Tjøme kl 18:00

Temakvelder avholdes på Haug Gård, 

Viktors vei 1. Tjøme kl 18:00

Kontakt informasjon

Tjøme Historielag

post@tjomehistorielag.no

Viktors vei 1 N-3145 Tjøme Norge​

Klikk for større kart

SLUTT OPP OM HISTORIELAGET

 

BLI MEDLEM – VÆR MED Å FREMME INTERESSEN FOR VÅR LOKALHISTORIE.

Gjennom et bedre kjennskap til historien – forstår vi nåtiden bedre – og – vil være bedre i stand til å forme fremtiden.
Tjøme Historielag arbeider for å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, kulturvern tradisjoner og utbre kjennskap om Tjømes historie og vår kulturarv.
Historieinteresserte inviteres til uformelle og hyggelige samvær og ”historisk” prat i historielagets hus på Øvre Haug.

OM tjøme historielag

TJØME historielag ble stiftet i 1981 med 22 medlemmer.  

Tjøme Historielag ble stiftet i 1981 med 22 medlemmer. En lokalhistorisk bølge gikk over landet og mangt et historielag ble dannet. Det sies at det rundt 1980 kom tilbake en del utflyttede tjømlinger som ønsket seg et forum der de kunne snakke sammen om «gamle dager». I dag (2017) har laget ca. 200 betalende medlemmer. Formålet er å fremme interessen for, og øke kjennskapen til historie, kulturvern og tradisjoner. Vi holder til på øvre Haug og her har vi også vårt eget museum, som ble flyttet fra Tjøme kirke og gjenoppbygd på Haug i 2010. Museet er åpent i påske- og sommerferier.
Historielaget og medlemmene er sterkt engasjert i Tjømes historie. Det er dannet mange komiteer og grupper og aktivitetene omfatter bla. møter med historiske foredrag, utflukter og rusleturer. Årboken ”Tjúma” inneholder mye stoff fra Tjømes nære og fjerne fortid. Takket være iherdig dugnadsinnsats er gårdsanlegget på Haug godt vedlikeholdt, og vi er særlig stolte av museet som nå er gjenreist på tunet.

Med grunnlag i digitaliserte gamle bilder fra Tjøme, landskap, bygninger, skip, arbeidsliv, skolebilder, enkelt personer og grupper m.v. har vi satt i gang et prosjekt ”Digital Bygdebok for Tjøme”. Vi ønsker på denne måten å gjøre materiellet kjent gjennom vår hjemmeside som en ”dynamisk” historiebok som gir rom for oppdateringer av informasjon. Vi ønsker historieinteresserte velkommen til ”historisk” prat i historielagets hus på Øvre Haug for å være med på informasjonsutveksling og identifisering av personer vi ikke kjenner. Ta kontakt for avtale for besøk på Haug- Vi ønsker også tilgang til bilder som vi kan skanne og bruke i den digitale boken. Ved årsskiftet 2016/17 har vi hatt 119 000 besøkende på www.digitalbygdebok.no så skinner ikke solen ute, så skinner den på prosjektet. Så mens man venter på sol og sommer ta en tur innom siden og få sommer følelser.