Tjøme Historielag
MØTER
KONTAKT OSS
Tjøme Historielag
STYRET
Tjøme Historielag
DIGITALBYGDEBOK
Tjøme Historielag
PROSJEKTER
Tjøme Historielag
TJUMA
Tjøme Historielag
BLI MEDLEM
Tjøme Historielag
TIL SALG
Tjøme Historielag
FACEBOOK
Tjøme Historielag

Vi virker for lokalhistorien på Tjøme - stiftet 23. september 1981 - Tjøme Historielag

Vi kan Tjøme historie


TJØME historielag ble stiftet i 1981 med 22 medlemmer.
Det sies at det rundt 1980 kom tilbake en del utflyttede tjømlinger, som ønsket seg et forum der de kunne snakke sammen om «gamle dager» En lokalhistorisk bølge gikk over landet og mangt et historielag ble dannet.

Tjøme Historielag ble stiftet i 1981 med 22 medlemmer. En lokalhistorisk bølge gikk over landet og mangt et historielag ble dannet. Det sies at det rundt 1 980 kom tilbake en del utflyttede tjømlinger som ønsket seg et forum der de kunne snakke sammen om «gamle dager». I dag (2017) har laget ca.
200 betalende medlemmer. Formålet er å fremme interessen for, og øke kjennskapen til historie, kulturvern og tradisjoner. Vi holder til på øvre Haug og her har vi også vårt eget museum, som ble flyttet fra Tjøme kirke og gjenoppbygd på Haug i 2010. Museet er åpent i påske- og sommerferier. Historielaget og medlemmene er sterkt engasjert i Tjømes historie. Det er dannet mange komiteer og grupper og aktivitetene omfatter bla. møter med historiske foredrag, utflukter og rusleturer. Årboken «Tjuma» inneholder mye stoff fra Tjømes nære og fjerne fortid. Takket være iherdig dugnadsinnsats er gårdsanlegget på Haug godt vedlikeholdt, og vi er særlig stolte av museet som nå er gjenreist på tunet. Med grunnlag i digitaliserte gamle bilder fra Tjøme, landskap, bygninger, skip, arbeidsliv, skolebilder, enkelt personer og grupper m.v. har vi satt i gang et prosjekt «Digital Bygdebok for Tjøme». Vi ønsker på denne måten å gjøre materiellet kjent gjennom vår hjemmeside som en «dynamisk» historiebok som gir rom for oppdateringer av informasjon. Vi ønsker historieinteresserte velkommen til «historisk» prat i historielagets hus på Øvre Haug for å være med på informasjonsutveksling og identifisering av personer vi ikke kjenner. Ta kontakt for avtale for besøk på Haug- Vi ønsker også tilgang til bilder som vi kan skanne og bruke i den digitale boken. Ved årsskiftet 2016/17 har vi hatt 1 1 9 000 besøkende på www.digitalbygdebok.no så skinner ikke solen ute, så skinner den på prosjektet. Så mens man venter på sol og sommer ta en tur innom siden og få sommer følelser.’’*