Tjøme historielag

Vi kan Tjøme historie

Siden er under oppdatering

Tjúma nr 13 2020

Vi virker for lokalhistorien på Tjøme - stiftet 23. september 1981 - Tjøme Historielag

Historielagets formål er å fremme interessen for, og øke kjennskapen til historie, kulturvern og tradisjoner. Vi arbeider for vern av kulturminner. Vi samler inn, registrerer, arkiverer og publiserer og synliggjør lokal kulturhistorie basert på dokumenter, bilder, opptak, gjenstander og fortellinger og gamle stedsnavn med tilhørende historier. Vi samarbeider med skolene og tilrettelegger for at bruk av historisk materiale og kunnskap kan brukes i undervisningen. Vi samarbeider med kulturinstitusjoner i kommunen og fylket og med lokale lag og foreninger. Vi ønsker å bidra i samfunnsdebatten om kulturvern og være høringsinstans i relevante saker.

Victorhuset på Haug gård
Victorhuset på Haug gård

Vi holder til i ”Victorhuset”på Haug gård, Viktorsvei 1, på Tjøme.  Hovedhuset som skriver seg tilbake til 1860 ble bygget som handelssted. Fra 1901 ble det etablert gårdsdrift med Victor Olsen som eier.  Huset som er oppkalt etter han egner seg godt til historielagets formål. I 1989 overdro fra Tjøme kommune eiendomsretten til huset mot å rehabilitere og sette det i stand.  Etter en omfattende dugnadsinnsats tok historielaget huset i bruk 10. Juni 1993.     Her kan vi ta imot mindre grupper til omvisning og foredrag. Tidlig i 2016 startet vi opp et prosjekt” Digital Bygdebok for Tjøme” basert på digitaliserte gamle bilder fra Tjøme. Landskap, bygninger, skolebilder, personbilder m.v. I dag bestående av 12000 bilder, 1200 artikler Tjømes kulturhistorie. En kobling mellom bygdebokens personbilder og en slekts database på mer enn 50000 navn gjør boken unik. En gruppe som arbeider med” Den Digitale Bygdeboken” og slektsforskning har også sine møter i ”Victorhuset”. Vi ønsker historieinteresserte velkommen til «historisk» prat og informasjonsutveksling og identifisering av personer vi ikke kjenner. Vi ønsker også tilgang til bilder som vi kan skanne og bruke i den digitale boken.

Museet er en historisk bygning
Museet er en historisk bygning

Museet er en historisk bygning som ble skjenket til Tjøme kommune av skipsreder Ole Larsen Røed i 1901 for oppbevaring av gjenstander fra den gamle middelalder kirken, som ble revet i 1865. I 2006 ble bygningen, som da var i en meget slett forfatning, overtatt fra kommunen og flyttet fra tomten syd for kirken til gårdsbruket” Victor” på Øvre Haug. I 2010 ble Museet igjen åpnet etter at en godt” voksen” dugnadsgjeng hadde lagt ned mer enn 5000 arbeidstimer på prosjektet. En flott bygning hvor vi har en basis utstilling av skipsmodeller, maritime gjenstander og bilder fra Tjøme.

Nytt Tjúma Nr 13

Årboken «Tjuma» har siden 2000 kommet ut med 13 utgaver. Den 13. utgaven  kan man nå kjøpe.  Er et jubileumsnummer. Bøkene inneholder mye og interessant stoff fra Tjømes nære og fjerne fortid. Vi har bøker fra tidligere opplag som kan bestilles på hjemmesiden.

Milorg på Øyene

Digitalbygdebok

Tjøme Slekter