Tjúma 1

Innholdsfortegnelse:

Gerd Brantenberg: Øya i midten. En gårds historie.
Roar Tandberg: Et signalsystem fra krigstiden 1807-14.
Dagny Hansen: Speiderminner fra -30 årene.
Ragnar Ytrehus: Han måtte bo der ute.
Stein Tveite: Tjøme år 1800: A most special case.
Johan Ringdal: Lostjenesten sett fra Færder.
Johan Fredrik Bockelie: Gud give «Island» en hurtig reise.
Bjørn Holt Jacobsen: Privatskolen «Den Gode Hensigt».
Gøthe Gøthesen: Firmastet bark «Bellands». Fra en førstereisgutts dagbok.

Vekt 0.360 kg