Tjúma Nr 12 2018

kr200.00

Innholdsfortegnelse:

Forord.
Gerd Brantenberg: Gøthe Gøthesen – in memoriam.
Gøthe Gøthesen: Da «Pelagos» be kapret av tyskerne i 1941.
Trine Amble m. flere: Hjalmar Røed og D/S «Tjømø.
Else Laila Mathisen Cranner: Et krigsforlis under første verdenskrig.
Inger L. Zeiner: Verdenskrigen var ikke over.
Trine Amble m. flere: Da fjernsynet kom til Tjøme.
Sverre Simonsen: I Ole Røeds tid.
Sven Otto Rømcke/Jan Brendalsmø: Tjøme gamle kirke.
Torbjørn Steen-Karlsen: Altertavlen i Tjøme kirke.
Sven Otto Rømcke/Jan Brendalsmø: Høvdingen som bygget Tjøme gamle kirke, trengte stort nettverk.
Sverre Simonsen: Skatten på Kråkere.
Torbjørn Steen-Karlsen: To gravplater på Haug og deres historie og litt til.
Mary Thorsen og Gerd Norma Berntsen: Ulykken på Vasskalven.
Alf Larsen: Gravskrifter.
Sverre Simonsen: En vemodsfull gravskrift på en gammel glemt grav.
Kjell Bjørnskau: Mads Gjertsens Huus-Postill.
Henrik Grore/Inger L. Zeiner: Pigen Olenes sykdom og død, Grimestad anno 1851.
Terje Wilhelmsen: Har ikke glemt «alle mine små».
Bjørn Holt Jacobsen: Tjømø Bad og Kneippkuranstalt.
Leif Sundene: Tjømø-krønike, nedtegnet sommeren 1963.
Odd Endresen: Oppvekst på Ormelet på 50- og 60-tallet.
Katrine Wegge: Forglemmegei.
Kirsti Kinsarvik/Inger L. Zeiner. En vandring på gamle stier fra Grimestad over Holtekjærgården til Flekken.
Gro Dahle: Liljenes tid.
Eva Mjøen Brantenberg: Veien over Engøhøyden.
Gerd Brantenberg: Mamma og ungene blir veiarbeidere.
Trine Amble m. flere: Flittige kvinner og en mann. (Broderier og duker.)
Presentasjon av bidragsyterne
Aktiviteter i historielaget.

Vekt 0.55 kg