Tjúma Nr 8 2011

kr100.00

Innholdsfortegnelse:

Arve Arntzen: Vilhelm Krags skjeve blikk på Tjømlinger.
Jan Ytterborg: 80 somre i Langviken.
Turid Haug/Jorunn Cedervall Ekeid: Minner fra Hønsø.
Olav L’Orange: Humlesekken.
Inger L. Zeiner: Svanesang for Sjohagen.
Bjørn Holt Jacobsen: «Lavaplassen» på Sandbekk.
Marthe Benham/Thora Støren: Hudø – en øy i Tønsbergfjorden.
Arve Arntzen: Havna, fra gjestgiveri til fasjonabelt hotell.
Tore Asplin: Journalistisk nostalgi om Tjøme.
Therese Evensen: Tjøme i gamle dager.
Inger L. Zeiner: Barndommens landhandel.
Hans-Petter Samuelsen: En diskenspringers historie.
Halfdan Bugge: Noen prester på Tjøme på 1800-tallet.
Gøthe Gøthesen: Gallionsfigurer.
Janet Smith: A Norwegian American Story.
Alf Bastiansen: Alf Bjørnskau Bastiansen.
Henrik Grore/Trine Amble: Tjømø Museums Historie.
Gøthe Gøthesen: Sangen om museet.
Trine Amble: Rusletur på nordre Tjøme i juni 2009.
Bidragsytere.
Aktiviteter i Tjøme historielag.
Notater.

Vekt 0.51 kg