Tjúma Historisk Tidsskrift fra Tjøme Historielag

Fra 2000 til 2019 har Tjøme Historielag utgitt i alt 12 nummer av Tjúma. 
Her kan man lese om store og små historiske hendelser på Tjøme, 
både fra fjern og nær fortid. 

Mange av dem illustrert med fotografier fra historielagets egen fotosamling.

Tjúma nr.10 selges for kr 100.- og Tjúma nr.11 selges for kr. 150.-,
mens eldre nummer selges for kr. 50.-

Dessverre er Tjúma nr.1 og nr. 5 utsolgt, vi jobber med å lage digitale versjoner som etterhvert kan kjøpes på nett og lastes ned.

Vårt siste nummer, Tjúma nr. 12 selges for kr. 200.- + frakt.

Innhold:

Gerd Brantenberg: Øya i midten. En gårds historie.

Roar Tandberg: Et signalsystem fra krigstiden 1807-14.

Dagny Hansen: Speiderminner fra 30-årene.

Ragnar Ytrehus: Han måtte bo her ute.

Stein Tveite: Tjøme år 1800. A most special case.

Johan Ringdal: Lostjenesten sett fra Færder.

Johan Fredrik Bockelie: Gud give «Island» en hurtig reise.

Bjørn Holt Jacobsen: Privatskolen «Den Gode Hensigt».

Gøthe Gøthesen: Firmastet bark «Bellands». Fra en førstereisgutts dagbok.

Forsidebildet etter en akvarell av H.P.Dahm i Norsk Sjøfartsmuseum.»Losen border», antagelig ved Store Færder

Innhold:

«Sommerdag ved fjorden»

Stein Tveite: Jomfru eller Pige?

Grethe Nilsen: Gammel bosetting på Froungen.

Et gammelt dikt om folk på Tjøme.

Maria Anette Wilkens: Livet på Mågerø før krigen.

Ragnar Ytrehus: Et sted må alt begynne.

Gerd Brantenberg: Ragna Larsen – portrett av et eiegodt menneske.

Eva Mjøen Brantenberg: Sommerminne fra Tjøme.

Bjørn Holt Jacobsen: Tjøme Telefonforening.

Sverre Kristiansen: Onkel Jacob.

Inger Zeiner: Glimt fra et småbruk på Grimestad.

Gøthe Gøthesen: Litt om liv og virksomhet på Ildverket.

Stein Tveite: «Engelske Krydsere stengte ver Havn.

Roar Tandberg: Napoleonskrigen 1807-1814.

Innhold:

Knut Jacobsen: Bestemor Tjøme.

Arve Arntzen: De sad i Prisonen.

Clare Mjøen: Kvinnenes øy – «Isle des dames».

Gøthe Gøthesen: Astrid Gjertsen forteller.

Arve Arntzen: Å tene på Tjøme.

Stein Tveite: «Tjømlingerne har en nobel tænkemåde.»

Gøthe Gøthesen: Midtsidepiken.

Helge Knudsen Strømme: De første «virckelig kongelige» losene på Hvasser.

Inger L. Zeiner: Vei, vann og kloakk på Grimestad.

Håkon Kristensen: En liten vise om strannveien vår.

Lilly Minken: Prolog til den gamel brygga på stranda.

Inger L. Zeiner: Epilog: om krig og fred i strandsonen.

Anders Lorentzen: Litt om Sverigefarten fra Tjøme under den annen verdenskrig.

Johan Ringdal: Historien bak statuen «Sjømannshustruen».

Bjørn Holt Jacobsen: Jernblikkskjoldene i Tjøme kirke.

Ragnar Ytrehus: Fredhøis samling – en konstant hodepine.

Gøthe Gøthesen: Fiskeværet på Uleholmen.

Innhold:

Gerd Brantenberg: Prolog til Tjøme Historielags 25-års jubileum.

Arve Arntzen: De første 25 årene.

Torgeir Eriksen: På hvalfangst på Syd-Georgia.

Roald Dahl: Den magiske øya.

Stein Tveite: Da briggen «Maria» gikk på Mågerøbåen.

William K. Anderson: Fortuynsteinen.

Magdalena Mathisen: Oppvekst på Tjøme for hundre år siden.

Inger L. Zeiner: Midtsidepiken.

Aase Bekkevold Hagen: Menneskeskjebne.

Bjørn Holt Jacobsen: Bark «Bertrand».

Gøthe Gøthesen: Lokalbåtene mellom Tjøme og Tønsberg.

Roar Torgersen: Mitt liv som tjømling.

Arve Arntzen: Folkeavstemningene på Tjøme i 1905.

Stein Tveite: Utpanting anno 1822.

Gøthe Gøthesen: Generatorknott.

Innhold:

Alf Larsen: For første gang på jorden.

Trine Amble: Ormeletveien 160 – Tjømes eldste sommerhus?

Arve Arntzen: ”Barkskibet Tjømø af Tjømø.”

Gerd Brantenberg: En besynderlig historie. Skuespilleranekdote fra 1950-årene.

Elling Tjønneland: Skiturer på Tjøme.

Gøthe Gøthesen: Hvalfangeren Carl Fredrik Herlofson.

Vera Mjøen Brantenberg: En drøm.

Inger L. Zeiner: Midtsidebildet.

Christian Fürst: Landnåm.

Johan Fredrik Bockelie: Bukkeli-gården, et forsøk på å kartlegge den eldre delen.

Bjørn Holt Jacobsen: Tjøme Sanitetsforening.

Ole Einang: En sjøreise med forviklinger

E. C. : En tjømlings aftensang.

Innhold:

Kjell Bjørnskau: En barndom på Hulebak

Elin Rossehaug: Farmor forteller

John Arnulf Andreassen: Et under at vi overlevde!

Arve Arntzen: Henrik Wergeland og Tjøme

Else Laila Cranner Mathisen: Jenny på Hønsø – en personlighet

Helge Knudsen Strømme: Mor Melby på Gon og andre jormødre på Tjøme på 1800-tallet.

Ragnar Ytrehus: For Tjømes ve og vel

Jon M. Kristoffersen: Posten i Tjøme kommune – En kort historikk

Stein Tveite: Takst på Holtekjær 1838 – Tjømling og østers

Bjørn Holt Jacobsen: Fru Augustas Beretn

Innhold:

Alf Larsen: De forsvundne ekeskoger på Tjømø

Lars Endresen/Trine Amble: Livet på Tjøme for to og tre hundre år siden

Ingvild Hekland Bakken: Overtro på Tjøme

Henrik Grore/Trine Amble: Frk. Hesseviks språkstrid

Bjørn Holt Jacobsen: Skolen jeg gikk på

Inger L. Zeiner: Lærer Hans Bergane og skoleturen til Løyte

Heidi Tronsmoen/Linn Einang: Sommerpensjonater

Andreas Norland: Skjebnene på Engø Gård

Arve Arntzen: Roald Dahl – med norsk familie og magiske sommerferier på Tjøme

Torgeir Eriksen: Krigsminner

Maria Veronica Solem: Nie wieder Krieg. En historie om min far

Stein Tveite: Heltane frå Deodata

Gøthe Gøthesen: Med singel og sand på Oslofjorden

John Arnulf Andreassen: Telegrafstasjonen på Hvasser og på Tjøme

Sigurd Frogner/Jan Østnes: Sommernatt ved Røssesund. Tekst og melodi

Innhold

Forord

Arve Arntzen: Vilhelm Krags skjeve blikk på Tjømlinger.

Jan Ytteborg: 80 somre i Langviken.

Turid Haug/Jorunn Ekeid: Minner fra Hønsø.

Olav L’Orange: Humlesekken.

Inger L. Zeiner: Svanesang for Sjohagen.

Bjørn Holt Jacobsen: ”Lavaplassen” på Sandbek.

Thora Støren/Marte Benham: Hudø – en øy i Tønsbergfjorden.

Arve Arntzen: Havna, fra gjestgiveri til fasjonabelt hotell.

Tore Asplin: Journalistisk nostalgi om Tjøme.

Therese Evensen: Tjøme i gamle dager.

Inger L. Zeiner: Barndommens landhandel

Hans-Petter Samuelsen: En diskenspringers historie.

Halfdan Bugge: Noen prester på Tjøme på 1800-tallet.

Gøthe Gøthesen: Gallionsfigurer

Janet Smith: A Norwegian American Story.

Alf Bastiansen: Alf Bjørnskau Bastiansen.

Henrik Grore/Trine Amble: Tjømø Museums Historie.

Gøthe Gøthesen: En vise om museet på Haug.

Trine Amble: Rusletur på nordre Tjøme i juni 2009

Innhold

Forord Randi K. Solerød: Historien bak et maleri.

Trine Amble: Nok et Tjøme-maleri.

Carl Johan Thorsen: En nesten glemt høvding.

Sverre Mitsem/Gambrinus: To gamle skippere fra Tjøme anno 1947.

Bjørn Holt Jacobsen: Landhandler Ibsen på Ormelet. Waldemar Brøgger: Vrengen bro.

Gøthe Gøthesen: Hæla sammen, fremad marsj!

Rune Sørlie: Mågerø fort anno 1947.

Fru Wiese: Beskjed til herr Hansen.

Inger L. Zeiner: Litt lagshistorie; Logoen vår.

Henrik Grore/Trine Amble: Tjøme-kvinner i styrer og råd.

Aasta Ragnhild Krohn: Den private middelskolen på Honerød.

Trine Amble: Midtsidepiken. Lilly Tønnesen: Minner.

Astrid Fosland: Minner fra min barndom på Tjøme.

Randi Ingwardo: Misjonæren Haakon Ingwardo.

Bjørn Holt Jacobsen: 118 års historie i Tjøme KUF.

Live Christoffersen: Mine sommerminner fra Kværne.

Henrik Grore: Folk på Hulebak på 1800-tallet. En gammel bibel forteller.

Innhold

Forord

Trine Amble: En grønnmalt stol i hagen

Bjørn Stendahl: Sommertoner på Ormelet

Helge Strømme Knudsen: «Regnbuen» – badestrand med minner fra de hvite seils dager

Lise Lyche: «Abergeldie»Bjarne

Amundsen: Tjøme

«Tjøme – et sommerparadis i faresonen»

Trine Amble: James og Olga Maries historie

Henrik Grore: Pantsettelse anno 1737

Bjørn Holt Jacobsen: Historien om «Vindåsen», Nordre Sundene, en av Tjømes fredede bygninger

Gøthe Gøthesen: Litt om skonnerten «Tarantella» og slippen på Sundene

Randi K. Solerød: «Dette er en sandfærdig Skipperskrøne»

Gøthe Gøthesen: Størjefisket i Oslofjorden

Einar Torgersen: Min oppvekst

Bjørn Burøy Olsen: Krigen på Tjøme

Inger L. Zeiner: En tjømlings krigsdrama i Nord-Atlanteren

Henrik Grore: Forliksrådet 3. september

Johan Fredrik Bockelie: Landhevning og gårdene på Tjøme

Trine Amble: Ball på «Klubben» i 1912

Innhold

Forord

Hanna Sitter Randén: Barndomslandet. Om stier og steder på Grimestad og Hulebak

Ulf Clausen: Historien om Eidene på Tjøme

Mai Lindegård Solem : En orientering om Mai Lindegård Stiftelse Hjalmar Wergeland: En hilsen til det som var

Kristi Kinsarvik: Intervju med Gerdt Henrik Vedeler

Kristi Kinsarvik: Intervju med Marit Mæland

Magne Raundalen: Onkel Doktor

Eva Mjøen Brantenberg: Doktor Solem, min barndoms helt

Odd Endresen. Minner fra Eidene

Gerd Brantenberg: Mai Lindegaard, alias Synnøve Christensen (1918 – 68). Kunstnerliv og velgjerning

Inger Zeiner: «Otto på Pleiehjemmet» – et livsløp i offentlig omsorg Åsta Knutsen: Nordfjordingen som vokste opp på Tjøme

Eva Mjøen Brantenberg: Hvem var Tjømes første jordmor?

Lars Endresen/Inger Zeiner: Hjemkomsten 30. juli 1945.

Bjørn Holt Jacobsen: Tjømø Skipperforening – Tjøme Sjømannsforening 1885 – 2016

Randi K. Solerød: Tjøme + Nøtterøy – hvorfor ikke i 1970?

Trine Amble: Skoletur og minnebok.

Eva Mjøen Brantenberg: Utdrag fra romanen «Før himmelen roper deg hjem»

Trine Amble: Klipp fra Tønsbergs Blad 1925 og Tjøme-Nytt 1949 – 50

Presentasjon av bidragsyterne 

To gamle postkort Om Tjøme Historielag

Innhold

Forord

Gerd Brantenberg: Gøthe Gøthesen – in memoriam

Gøthe Gøthesen: Da «Pelagos» ble kapret av tyskerne i 1941

Trine Amble m. flere: Hjalmar Røed og D/S «Tjømø»

Else Laila Mathisen Cranner: Et krigsforlis under første verdenskrig

Inger L. Zeiner: Verdenskrigen var ikke over

Trine Amble m. flere: Da fjernsynet kom til Tjøme

Sverre Simonsen: I Ole Røeds tid

Sven Otto Rømcke/Jan Brendalsmo: Tjøme gamle kirke

Torbjørn Steen-Karlsen: Altertavlen i Tjøme kirke

Sven Otto Rømcke/Jan Brendalsmo: Høvdingen som bygget Tjøme gamle kirke, trengte stort nettverk

Sverre Simonsen: Skatten på Kråkere

Torbjørn Steen-Karlsen: To gravplater på Haug og deres historie og litt til

Mary Thorsen og Gerd Norma Berntsen: Ulykken på Vasskalven

Alf Larsen: Gravskrifter

Sverre Simonsen: En vemodsfull gravskrift på en gammel glemt grav

Kjell Bjørnskau: Mads Gjertsens Huus-Postill

Henrik Grore/Inger L. Zeiner: Pigen Olenes sykdom og død, Grimestad anno 1851

Terje Wilhelmsen: Har ikke glemt «alle mine små»

Bjørn Holt Jacobsen: Tjømø Bad og Kneippkuranstalt

Leif Sundene: Tjømø-krønike, nedtegnet sommeren 1963

Odd Endresen: Oppvekst på Ormelet på 50- og 60-tallet

Kathrine Wegge: Forglemmegei

Kristi Kinsarvik/Inger L. Zeiner: En vandring på gamle stier fra Grimestad over

Holtekjærgården til Flekken

Gro Dahle: Liljenes tid

Eva Mjøen Brantenberg: Veien over Engøhøyden

Gerd Brantenberg: Mamma og ungene blir veiarbeidere

Trine Amble m. flere: Flittige kvinner og én mann