Vi selger disse produktene til inntekt for historisk arbeide på Tjøme.
Støtt oss ved og kjøpe bilder eller bøker!!

Send oss en epost med bestilling til:

posthistorielaget@gmail.com

Bildene er til salgs, med ramme kr 300,- uten ramme kr 200,- + frakt.

"BARBARA MARIAS HAAB"

Fullriggeren ble bygd i Gefle, Sverige, i 1800, tilhørte Gjert Anundsen Gjertsen (f. 1780 på Lindholmen, Nøtterøy d. 1846, Øvre Kjære, Tjøme.) Fullriggeren målte 82 kommerselester. Bakpå originalen står følgende med håndskrift: Dette Skib "Barbara Marias Haab" er ca. 80 Commercelester stort. Skibet blev kapret av Engelskmanden i Krigstiden i Begyndelsen af forrige Aarhundrede og solgt til Skipsreder Gjert A. Gjertsen boende paa Kjære paa Tjøme. Skibet blev opkaldt efter Gjertsens Hustru. Da Gjertsen efter Krigens Slutning kom til England med Skibet vilde de beslaglegge Skibet, da det blev kjendt paa Rorpinden som brugtes paa engelske Skibe i den Tid, idet Rorpinden var udskaaret. Efter Flere Underhandlinger fik han Tilladelse til at beholde Skibet. Skrevet i Christiania 11 Aug (?) 1922. Under ovenstående står med skrivemaskinskrift: Barbara Maias Haab. Kapret fra englænderne og kjøbt til Tjømø ved priseauktion i Norge 1811. Fuldrigger. Fører Dannebrog med Fredrik den 6tes initialer (1807-1814). Signert L. Lange. Originalbildet tilhører Vestfold Fylkesmuseum, Foto: Vestfold Fylkesmuseum ved fotograf Mekonnen Wolday

"ENIGHEDEN"

Briggen ble bygd på Tjøme i 1800 og hovedreder var skipper Christoffer Paulsen (1769-1836). Han var leilending på Gjervåg, Tjøme under greven. Briggen målte 48 1/2 kommerselester. "Skuden naadde høi alder" fortelles det i Tjømeboken. Originalbildet tilhører Norsk Sjøfartsmuseum. Foto: Norsk Sjøfartsmuseum ved fotograf Terje Olsen.

BARK "GEFION"

Barken var bygd i Kragerø i 1856 og tilhørte brødrene Torger og Lars Bache, Tjøme. Skipper Torger J. Bache var f. 1815 på Hønsø og d. 1889 på Søndre Svelvik. Lars H. Bache Kråkere(1817-1907). Barken målte 150 komerselester. "Gefion" ble solgt i 1896 og forliste i 1898. Originalbildet tilhører Norsk Sjøfartsmuseum. Foto: Norsk Sjøfartsmuesum ved fotograf Terje Olsen.

BARK "FREYA"

"Freya" ble bygd i Sandefjord 1848 og tilhørte skipper Thore Thoresen Kulebekk, Tjøme. (1804-1880). "Thoresen på Kolabæk" drev stor rederivirksomhet. Barken "Freya" målte 183 1/2 kommerselester. Originalbildet tilhører Norsk Sjøfartsmuseum. Foto: Norsk Sjøfartsmuseum ved fotograf Terje Olsen.

BRIGG "CERES"

Byggestedet er ukjent. Briggen tilhørte Torger Anundsen Gjertsen, bror av ovennevnte Gjert A. Gjertsen (f. 1799 på Pyt. d. 1874 på Hønsø, Tjøme). Han kjøpte briggen, som målte 39 kommerselester, i 1827 og solgt den i 1838. Originalbildet tilhører Vestfold Fylkesmuseum. Foto: Vestfold Fylkesmuseum ved fotograf Mekonnen Wolday.

Bøkene er til salgs for kr. 50. + frakt.

Barndomsminner fra Tjøme

Forsidebildet er etter et maleri av Thorvald Torgersen (1863-1943) Barndomsminner fra Tjøme. Utgitt 2005. Av Kirstine Dybvik. I boken forteller Kirstine Dybvik om sin barndom på Tjøme i 1930-årene. Om lek og skolegang, om dyr og mennesker, og om en enkel livsform som er blitt historie. I et oppslag i Tønsbergs Blad den 2. desember 2005 sier Kirstine Dybvik: "Jeg er pensjonist og har vært adjunkt. Min mann og jeg skrev ned minner for famile og etterkommere. Noen i historielaget kom tilfeldivis over det jeg hadde skrevet fra Tjøme, og ønsket å utgi det. Etter en viss betenkningstid sa jeg ja. Jeg synes det er morsomt, og så lenge bildene er så fine, gav jeg mitt samtykke". "Kirstine Dybvik bodde i åtte år her på Tjøme, og dette er hennes egne barndomsminner", sier leder i Tjøme Historielag, Bjørn Holt Jacobsen. Mange fra Tjøme vil nok kjenne seg igjen i Dybviks erindringer.

Bilder fra Tjøme

Forsidebildet er fra et maleri av Einar Rønning, Tønsberg, og viser et panorama fra Langvika fredsvåren 1945 med utsikt over Ytre Oslofjord Bilder fra Tjøme - Utgitt 2003. Utvalgte malerier og tegninger fra Tjøme Historielags sommerutstilling 2003. Innhold: Sundene. Kråkere, Vallekjær, Mågerø. Grimestad. Hulebak, Engø, Medø og Ildverket. Budal og Langvika. Kirkebygda og Ormelet. Brøtsø og Hvasser. Eidene og Utbygda.

Bilder fra Tjøme

Tjøme - Bilder fra en nær fortid - Utgitt i 2001 bilder fra nar fortid Forsidebildet etter en akvarell av H.P.Dahm i Norsk Sjøfartsmuseum."Losen border", antagelig ved Store Færder Gøthe Gøthesen: Tjøme - Bilder fra en nær fortid. Boken beskriver oppvekst og samfunn nord på Tjøme i perioden 1935 - 1960. Utgitt 2001. Boken er utsolgt fra Tjøme Historielag, men kan lånes fra Tjøme folkebibliotek eller Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.